Döbrentei Gábor emlékkiállítás

Döbrentei Gábor költő, királyi tanácsos, az MTA tagja. 1785-ben született Somlószőlősön. Apja Döbrentei Lajos evangélikus prédikátor. Iskoláit Pápán és Sopronban végezte, ahol megszerette a költészetet.

  • latnivalok-1
  • latnivalok-2

Az 1800-as évek elején nemcsak Pesten kereste fel az irodalom és költészet akkori neves képviselőit, hanem külföldön is folytatott filozófiai, lélektani, hittudományi, történelmi, jogi és különböző nyelvi tanulmányokat. Később visszatért Erdélybe, ahol új buzgósággal kezdett irodalommal foglalkozni, tanítványával ő alapította meg az Erdélyi Múzeum nevezetű folyóiratot. Később újra Pesten telepedett le, ahol minden idejét az irodalomnak szentelte.

Mivel fontosnak tartotta a színházügyet, igyekezett azt előmozdítani színdarabok fordításával és átdolgozásával. Később több fontos állami és közéleti tisztséget is betöltött, az Akadémia filozófiai osztályában első rendes taggá választották.

GPS koordináták

É 47.173280000; K 17.356947000;