Borlovag- és Pálinka Rend – évi rendes küldöttgyűlés

/2016.04.14. /

MEGHÍVÓ

 

Tisztelt Egyesületi Tag! Kedves Barátunk!

 

A Somló és Környéke Borút Egyesület Borlovag- és Pálinka Rendje 2016. április 23. napján 10:00 órai kezdettel tartja évi rendes küldöttgyűlését a Dobai Művelődési Házban, melyre ezúton szeretettel meghívunk.

Amennyiben a megjelentek létszáma miatt a küldöttgyűlés nem éri el a határozatképességet, a küldöttgyűlés ismételt összehívására a határozatképtelen küldöttgyűlést követően 7 nap múlva kerül sor, azaz 2015. április 30. napján  9:00 órai kezdettel.

Az ismételten összehívott küldöttgyűlés azonos napirendi pontokkal a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes.

A küldöttgyűlés levezető elnökének Rozmán Gyula alelnököt javaslom.

 

Javasolt napirendi pontok:

1. Beszámoló a 2015. év tevékenységéről (Ea.: Simon János elnök)

2. 2015. évi költségvetési beszámoló, a mérleg, és közhasznúsági jelentés, valamint a Felügyelő Bizottság beszámolójának megtárgyalása  és elfogadása (Ea.: Szabó József FEB elnök)

3. 2016. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása (Ea.: Szabadi János alelnök)

4. 2016. évi munkaprogram ismertetése (Ea.: Simon János elnök)

5. Vegyes ügyek

 

Tájékoztatunk arról, hogy a tagdíjat a közgyűlés helyszínén is be lehet fizetni, illetve az egyesület számlaszámára (OTP 11748090-20005612) utalható.

A küldöttgyűlés határozatképességének biztosítása érdekében kérjük, hogy részvételi szándékát jelezni szíveskedjen az alábbi e-mail címre:

terez67@gmail.com

 

A küldöttgyűlést követően  előreláthatólag 11:30 órakor kerül sor a Bor és Pálinkarendünk nagygyűlésére az alábbi napirendi pontokkal:

1. Vegyes ügyek

 

Az Egyesület minden résztvevő számára ebédet biztosít.

 

Somlószőlős, 2016. április 07.

 

 

Somlóbaráti üdvözlettel:

 

       Simon János  sk.                                                     Horváth Ferenc sk.

            elnök                                                                           kancellár

ügyvezető alkancellár